Monthly Archives: oktoober 2016

EVAKUATSIOONIÕPPUS KOOS LASTEGA

Standard

Lasteaias toimus koos lastega evakuatsiooniõppus. Terve nädala raames oli lastele kõike selgitatud, mis toimuma hakkab. Tutvusime tuleohutusvahenditega ja leppemärkidega (tulekustuti, tuletekk, suitsuandur, varuväljapääsu märgid rühmades jt).

Õppusele järgnes arutelu. Õpetajate küsimused lastele olid: „Kas te teate mis õppus meil toimus? Miks me pidime evakueerimist harjutama?“.Korrati üle õpitud mõisted: evakuatsiooni õppus, evakueerimine, tulekustuti, suitsuandur, tuletõrje, hädaabi 112.

Lastega vaadeldi tuletõrje veevõtu kohta. See on koht, kust tuletõrjeauto saab vajadusel vett võtta, et tuld kustutama minna. Lapsed teavad, et see on punast värvi ja märgistatud „T“ tähega.

Lapsed kinnistasid õhtul evakuatsiooniõppust läbi ühise kunstitegevuse.

Kõik lapsed ja personal jäid rahulikuks!

Tänasime lapsi ja personali kiire ning kartmatu käitumise eest õppusel!

Aitäh! 🙂

TEATER RÕÕMULILL „ETTEVAATUST SEBRA“

Standard

Etenduses osalesid (rebane, jänes, vares, politseinik hunt, autojuht öökull). Tähtsat rolli mängisid liikluses auto, valgusfoor ja ülekäigurada.

Etendus rääkis sellest, kuidas lapsed peaksid liikluses käituma ja kuidas kindlasti ei tohiks käituda. Toodi väga häid ja põhjalikke näiteid. Põhjendati olukordi, miks oli õige/vale.

Lastele näidati katset munaga. Kui muna on kaitstud kiivriga ja kui muna ei ole kaitstud kiivriga, mis siis juhtuda võib. Toodi seos lapse peaga- miks lapsed peavad kiivrit kandma!

Lapsed jälgisid katset huviga ja lubasid alati kiivrit kanda kui rattaga sõitma lähevad.

Kõikidele lastele sooviti,

Turvalist liiklemist!

Tervitustega,

Merle ja Helina

sam_9142

14.10 Kolletamispäev!

Standard

Kolletamispäeval on meil tore traditsioon kanda kollaseid riideid. Tore oli näha, et kõik olid suuremal või vähemal määral teemaga kaasa läinud.

Toimus muusikaline hommik, mille raames rääkisime lastega, mis tähendab kolletamispäev.

Seoses sellega käisime jalutamas ja vaatlemas mismoodi  loodus valmistub ette talveks.

Vaatlesime, kirjeldasime, võrdlesime: Okaspuid (männipuu) ja lehtpuid (vahtrapuu).

Otsisime käbisid ja püüdsime hakkama saada kõrge rohu sees kõndimisega! 🙂

Ilusat jätkuvat sügist!

Helina ja Merle

26. – 30. september LASTEAIAS „NUNNUDE“ NÄITUS!

Standard

Igal lapsel oli võimalus tuua lasteaeda naljakas või huvitav, juurvili- puuvili või metsaand.

Iga laps sai olla oma töö autoriks, tutvustada ja kirjeldada oma näituse uhkust rühmakaaslastele.

Lapsed tundsid huvi kõigi näitusel osalevate „nunnude“ vastu. Saime pikalt vestelda ja vaadelda.

Aitäh, kes nägid vaeva ja näitusest osa võtsid! 🙂

Kes sel korral ei jõudnud osa võtta siis kindlati avaneb veel võimalusi! 🙂

Värvilise sügise ja nunnud panime ka kunstitöödesse 🙂

Värvilist Sügist Soovides,

Merle ja Helina

sam_8974